Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Impostos directes
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Impost sobre la renda 4.116.704 € 29 € 5,26%
Impostos sobre el capital 67.622.527 € 480 € 86,46%
Impost sobre activitats econòmiques 6.475.000 € 46 € 8,28%

Sobre aquesta partida

Impostos directes
En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.