Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Transferències de capital
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De l'Administració de l'Estat 64.000 € 0 € 3,18%
De comunitats autònomes 950.000 € 7 € 47,17%
D'empreses privades 1.000.000 € 7 € 49,65%

Sobre aquesta partida

Transferències de capital
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.