Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Actuacions de caràcter econòmic
despesa total despesa per hab. % s/ total
Agricultura, ramaderia i pesca 26.667 € 0 € 0,20%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.231.339 € 23 € 24,84%
Transport públic 7.439.270 € 54 € 57,18%
Infraestructures 421.189 € 3 € 3,24%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.891.027 € 14 € 14,54%

Sobre aquesta partida

Actuacions de caràcter econòmic
S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.