Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Producció de béns públics de caràcter preferent
despesa total despesa per hab. % s/ total
Sanitat 700.071 € 5 € 2,39%
Educació 16.957.434 € 123 € 57,88%
Cultura 6.460.223 € 47 € 22,05%
Esport 5.179.362 € 37 € 17,68%

Sobre aquesta partida

Producció de béns públics de caràcter preferent
Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.