Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Impostos directes
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Impost sobre la renda 2.548.251 € 18 € 3,37%
Impostos sobre el capital 66.687.202 € 483 € 88,22%
Impost sobre activitats econòmiques 6.357.767 € 46 € 8,41%

Sobre aquesta partida

Impostos directes
En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.