Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

156.739.179 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 56.031.060 € 406 € 35,75%
Despeses corrents en béns i serveis 56.001.630 € 405 € 35,73%
Despeses financeres 2.365.017 € 17 € 1,51%
Transferències corrents 22.383.040 € 162 € 14,28%
Fons de contingència i altres imprevistos 876.000 € 6 € 0,56%
Inversions reals 8.564.260 € 62 € 5,46%
Transferències de capital 18.000 € 0 € 0,01%
Actius financers 864.000 € 6 € 0,55%
Passius financers 9.636.172 € 70 € 6,15%