Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Ingressos pressupostats

Transferències de capital
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De comunitats autònomes 115.000 € 2 € 7,58%
D'entitats locals 1.402.000 € 23 € 92,42%

Sobre aquesta partida

Transferències de capital
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.