Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Transferències de capital
despesa total despesa per hab. % s/ total

Sobre aquesta partida

Transferències de capital
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors i amb destinació a finançar operacions de capital. En la seva majoria es destinen a empreses municipals o organismes autònoms del propi municipi, per finançar part de les seves inversions.