Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Ingressos pressupostats

Ingressos patrimonials
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Interessos de dipòsits 10 € 0 € 0,00%
Rendes de béns immobles 39.000 € 1 € 8,12%
Productes de concessions i aprofitaments especials 441.000 € 7 € 91,87%

Sobre aquesta partida

Ingressos patrimonials
Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.