Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Transferències corrents
despesa total despesa per hab. % s/ total
A organismes autònoms de l'entitat local 1.020.272 € 16 € 8,81%
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local 3.380.509 € 55 € 29,20%
A entitats locals 2.457.150 € 40 € 21,23%
A empreses privades 1.030.000 € 17 € 8,90%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 3.688.465 € 60 € 31,86%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.