Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Ingressos pressupostats

Impostos directes
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Impostos sobre el capital 23.086.700 € 372 € 82,88%
Impost sobre activitats econòmiques 4.770.000 € 77 € 17,12%

Sobre aquesta partida

Impostos directes
En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.