Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

100.423.883 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 42.246.052 € 682 € 42,07%
Despeses corrents en béns i serveis 26.648.087 € 430 € 26,54%
Despeses financeres 1.167.340 € 19 € 1,16%
Transferències corrents 12.298.275 € 198 € 12,25%
Fons de contingència i altres imprevistos 500.000 € 8 € 0,50%
Inversions reals 13.144.412 € 212 € 13,09%
Transferències de capital 608.155 € 10 € 0,61%
Actius financers 115.000 € 2 € 0,11%
Passius financers 3.696.562 € 60 € 3,68%