Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

93.474.081 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 40.255.185 € 649 € 43,07%
Despeses corrents en béns i serveis 24.961.980 € 403 € 26,70%
Despeses financeres 386.292 € 6 € 0,41%
Transferències corrents 11.576.396 € 187 € 12,38%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.000.000 € 16 € 1,07%
Inversions reals 11.295.738 € 182 € 12,08%
Transferències de capital 518.000 € 8 € 0,55%
Actius financers 115.000 € 2 € 0,12%
Passius financers 3.365.490 € 54 € 3,60%