Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

88.846.535 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 39.811.433 € 637 € 44,81%
Despeses corrents en béns i serveis 23.548.742 € 377 € 26,50%
Despeses financeres 412.225 € 7 € 0,46%
Transferències corrents 11.076.571 € 177 € 12,47%
Fons de contingència i altres imprevistos 450.000 € 7 € 0,51%
Inversions reals 9.621.400 € 154 € 10,83%
Transferències de capital 168.000 € 3 € 0,19%
Actius financers 115.000 € 2 € 0,13%
Passius financers 3.643.164 € 58 € 4,10%