Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

87.922.496 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 38.156.784 € 611 € 43,40%
Despeses corrents en béns i serveis 23.838.022 € 382 € 27,11%
Despeses financeres 418.572 € 7 € 0,48%
Transferències corrents 11.255.771 € 180 € 12,80%
Fons de contingència i altres imprevistos 492.204 € 8 € 0,56%
Inversions reals 9.949.675 € 159 € 11,32%
Transferències de capital 168.000 € 3 € 0,19%
Actius financers 115.000 € 2 € 0,13%
Passius financers 3.528.468 € 57 € 4,01%