Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

88.092.548 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 36.012.629 € 588 € 40,88%
Despeses corrents en béns i serveis 22.562.970 € 368 € 25,61%
Despeses financeres 668.125 € 11 € 0,76%
Transferències corrents 9.628.920 € 157 € 10,93%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.238.306 € 20 € 1,41%
Inversions reals 12.624.200 € 206 € 14,33%
Transferències de capital 868.000 € 14 € 0,99%
Actius financers 115.000 € 2 € 0,13%
Passius financers 4.374.399 € 71 € 4,97%