Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

81.240.564 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 33.206.541 € 545 € 40,87%
Despeses corrents en béns i serveis 21.812.466 € 358 € 26,85%
Despeses financeres 842.379 € 14 € 1,04%
Transferències corrents 9.445.241 € 155 € 11,63%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.230.000 € 20 € 1,51%
Inversions reals 9.198.500 € 151 € 11,32%
Transferències de capital 90.000 € 1 € 0,11%
Actius financers 112.500 € 2 € 0,14%
Passius financers 5.302.937 € 87 € 6,53%