Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

78.731.256 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 31.151.031 € 513 € 39,57%
Despeses corrents en béns i serveis 20.707.121 € 341 € 26,30%
Despeses financeres 973.420 € 16 € 1,24%
Transferències corrents 10.066.275 € 166 € 12,79%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.489.448 € 25 € 1,89%
Inversions reals 8.886.800 € 146 € 11,29%
Transferències de capital 90.000 € 1 € 0,11%
Actius financers 112.500 € 2 € 0,14%
Passius financers 5.254.661 € 87 € 6,67%