Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

74.984.022 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 30.718.668 € 511 € 40,97%
Despeses corrents en béns i serveis 20.480.725 € 340 € 27,31%
Despeses financeres 1.231.104 € 20 € 1,64%
Transferències corrents 9.009.215 € 150 € 12,01%
Fons de contingència i altres imprevistos 981.000 € 16 € 1,31%
Inversions reals 6.355.000 € 106 € 8,48%
Actius financers 112.500 € 2 € 0,15%
Passius financers 6.095.811 € 101 € 8,13%