Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

73.451.675 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 29.835.222 € 496 € 40,62%
Despeses corrents en béns i serveis 20.469.064 € 341 € 27,87%
Despeses financeres 1.646.928 € 27 € 2,24%
Transferències corrents 8.502.825 € 141 € 11,58%
Fons de contingència i altres imprevistos 989.427 € 16 € 1,35%
Inversions reals 5.200.000 € 87 € 7,08%
Actius financers 112.500 € 2 € 0,15%
Passius financers 6.695.709 € 111 € 9,12%