Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

81.896.174 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 29.349.870 € 490 € 35,84%
Despeses corrents en béns i serveis 22.894.945 € 382 € 27,96%
Despeses financeres 1.934.103 € 32 € 2,36%
Transferències corrents 7.134.495 € 119 € 8,71%
Inversions reals 6.320.000 € 105 € 7,72%
Transferències de capital 7.290.785 € 122 € 8,90%
Actius financers 112.500 € 2 € 0,14%
Passius financers 6.859.477 € 114 € 8,38%