Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

74.895.388 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 29.418.072 € 492 € 39,28%
Despeses corrents en béns i serveis 22.262.734 € 373 € 29,73%
Despeses financeres 1.868.705 € 31 € 2,50%
Transferències corrents 7.130.431 € 119 € 9,52%
Inversions reals 5.792.600 € 97 € 7,73%
Actius financers 2.114.000 € 35 € 2,82%
Passius financers 6.308.847 € 106 € 8,42%