Inici > Pressupostos Municipals

Bellpuig » Ingressos pressupostats

Passius financers
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Préstecs rebuts en euros 160.305 € 31 € 100,00%

Sobre aquesta partida

Passius financers
Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.