Inici > Pressupostos Municipals

Bellpuig » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Bellpuig

Ingressos

|

Despeses

5.541.700 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.195.547 € 425 € 39,62%
Despeses corrents en béns i serveis 1.830.572 € 354 € 33,03%
Despeses financeres 13.300 € 3 € 0,24%
Transferències corrents 196.601 € 38 € 3,55%
Fons de contingència i altres imprevistos 25.000 € 5 € 0,45%
Inversions reals 1.109.680 € 215 € 20,02%
Transferències de capital 3.000 € 1 € 0,05%
Passius financers 168.000 € 33 € 3,03%