Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Barcelona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

3.253.262.361 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 455.813.996 € 278 € 14,01%
Despeses corrents en béns i serveis 620.528.142 € 379 € 19,07%
Despeses financeres 15.963.580 € 10 € 0,49%
Transferències corrents 1.258.189.002 € 769 € 38,67%
Fons de contingència i altres imprevistos 87.176.456 € 53 € 2,68%
Inversions reals 624.583.041 € 382 € 19,20%
Transferències de capital 47.056.959 € 29 € 1,45%
Actius financers 47.285.054 € 29 € 1,45%
Passius financers 96.666.132 € 59 € 2,97%