Inici > Pressupostos Municipals

Alpicat » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Alpicat

Ingressos

|

Despeses

4.901.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.725.600 € 276 € 35,21%
Despeses corrents en béns i serveis 2.292.700 € 367 € 46,78%
Despeses financeres 25.500 € 4 € 0,52%
Transferències corrents 133.700 € 21 € 2,73%
Inversions reals 521.000 € 83 € 10,63%
Transferències de capital 2.500 € 0 € 0,05%
Passius financers 200.000 € 32 € 4,08%