Inici > Pressupostos Municipals

Alpicat » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Alpicat

Ingressos

|

Despeses

4.912.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.677.600 € 269 € 34,15%
Despeses corrents en béns i serveis 2.299.000 € 369 € 46,80%
Despeses financeres 17.500 € 3 € 0,36%
Transferències corrents 129.900 € 21 € 2,64%
Inversions reals 433.000 € 70 € 8,82%
Transferències de capital 5.000 € 1 € 0,10%
Passius financers 350.000 € 56 € 7,13%