Inici > Pressupostos Municipals

Alpicat » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Alpicat

Ingressos

|

Despeses

4.497.500 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.655.125 € 264 € 36,80%
Despeses corrents en béns i serveis 1.929.675 € 308 € 42,91%
Despeses financeres 32.500 € 5 € 0,72%
Transferències corrents 96.200 € 15 € 2,14%
Inversions reals 409.000 € 65 € 9,09%
Transferències de capital 10.000 € 2 € 0,22%
Passius financers 365.000 € 58 € 8,12%