Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona / Institut Municipal de serveis socials de Tarragona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de serveis socials de Tarragona

Ingressos

|

Despeses

9.804.402 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 4.654.300 € 36 € 47,47%
Despeses corrents en béns i serveis 4.393.045 € 34 € 44,81%
Despeses financeres 400 € 0 € 0,00%
Transferències corrents 586.000 € 4 € 5,98%
Fons de contingència i altres imprevistos 25.000 € 0 € 0,25%
Inversions reals 125.657 € 1 € 1,28%
Actius financers 20.000 € 0 € 0,20%