Inici > Pressupostos Municipals

Queralbs » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Queralbs

Ingressos

|

Despeses

692.663 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 152.135 € 797 € 21,96%
Despeses corrents en béns i serveis 304.936 € 1.597 € 44,02%
Despeses financeres 2.502 € 13 € 0,36%
Transferències corrents 82.846 € 434 € 11,96%
Inversions reals 138.200 € 724 € 19,95%
Passius financers 12.044 € 63 € 1,74%