Inici > Pressupostos Municipals

Queralbs » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Queralbs

Ingressos

|

Despeses

603.015 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 152.494 € 798 € 25,29%
Despeses corrents en béns i serveis 241.270 € 1.263 € 40,01%
Despeses financeres 2.041 € 11 € 0,34%
Transferències corrents 66.080 € 346 € 10,96%
Inversions reals 121.368 € 635 € 20,13%
Passius financers 19.761 € 103 € 3,28%