Inici > Pressupostos Municipals

Queralbs » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Queralbs

Ingressos

|

Despeses

533.174 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 152.113 € 864 € 28,53%
Despeses corrents en béns i serveis 227.158 € 1.291 € 42,60%
Despeses financeres 2.795 € 16 € 0,52%
Transferències corrents 62.850 € 357 € 11,79%
Inversions reals 54.789 € 311 € 10,28%
Passius financers 33.470 € 190 € 6,28%