Inici > Pressupostos Municipals

Queralbs » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Queralbs

Ingressos

|

Despeses

505.180 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 133.209 € 766 € 26,37%
Despeses corrents en béns i serveis 213.605 € 1.228 € 42,28%
Despeses financeres 6.000 € 34 € 1,19%
Transferències corrents 47.750 € 274 € 9,45%
Inversions reals 71.500 € 411 € 14,15%
Passius financers 33.115 € 190 € 6,56%