Inici > Pressupostos Municipals

Queralbs » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Queralbs

Ingressos

|

Despeses

544.684 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 114.153 € 660 € 20,96%
Despeses corrents en béns i serveis 232.444 € 1.344 € 42,67%
Despeses financeres 7.905 € 46 € 1,45%
Transferències corrents 53.200 € 308 € 9,77%
Inversions reals 110.000 € 636 € 20,20%
Passius financers 26.982 € 156 € 4,95%