Inici > Pressupostos Municipals

Queralbs » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Queralbs

Ingressos

|

Despeses

426.510 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 114.153 € 627 € 26,76%
Despeses corrents en béns i serveis 198.824 € 1.092 € 46,62%
Despeses financeres 7.805 € 43 € 1,83%
Transferències corrents 66.950 € 368 € 15,70%
Inversions reals 17.992 € 99 € 4,22%
Passius financers 20.785 € 114 € 4,87%