Inici > Pressupostos Municipals

Queralbs » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Queralbs

Ingressos

|

Despeses

786.714 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 114.153 € 617 € 14,51%
Despeses corrents en béns i serveis 198.824 € 1.075 € 25,27%
Despeses financeres 7.805 € 42 € 0,99%
Transferències corrents 66.950 € 362 € 8,51%
Inversions reals 378.196 € 2.044 € 48,07%
Passius financers 20.785 € 112 € 2,64%