Inici > Pressupostos Municipals

Queralbs » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Queralbs

Ingressos

|

Despeses

750.849 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 114.153 € 641 € 15,20%
Despeses corrents en béns i serveis 160.917 € 904 € 21,43%
Despeses financeres 9.507 € 53 € 1,27%
Transferències corrents 51.062 € 287 € 6,80%
Inversions reals 389.273 € 2.187 € 51,84%
Passius financers 25.937 € 146 € 3,45%