Inici > Pressupostos Municipals

Queralbs » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Queralbs

Ingressos

|

Despeses

876.238 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 121.318 € 652 € 13,85%
Despeses corrents en béns i serveis 186.200 € 1.001 € 21,25%
Despeses financeres 1.545 € 8 € 0,18%
Transferències corrents 48.170 € 259 € 5,50%
Inversions reals 508.057 € 2.731 € 57,98%
Passius financers 10.948 € 59 € 1,25%