Inici > Pressupostos Municipals

Queralbs » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Queralbs

Ingressos

|

Despeses

1.313.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 105.300 € 554 € 8,02%
Despeses corrents en béns i serveis 207.111 € 1.090 € 15,77%
Despeses financeres 10.500 € 55 € 0,80%
Transferències corrents 63.000 € 332 € 4,80%
Inversions reals 912.089 € 4.800 € 69,47%
Passius financers 15.000 € 79 € 1,14%