Inici > Pressupostos Municipals

Pinell de Solsonès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Pinell de Solsonès

Ingressos

|

Despeses

149.860 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 23.550 € 112 € 15,71%
Despeses corrents en béns i serveis 65.923 € 312 € 43,99%
Despeses financeres 50 € 0 € 0,03%
Transferències corrents 25.512 € 121 € 17,02%
Inversions reals 18.825 € 89 € 12,56%
Transferències de capital 16.000 € 76 € 10,68%