Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal de Mercats i Consum de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Mercats i Consum de Lleida

Ingressos

|

Despeses

1.220.916 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 815.271 € 6 € 66,78%
Despeses corrents en béns i serveis 319.345 € 2 € 26,16%
Transferències corrents 76.300 € 1 € 6,25%
Actius financers 10.000 € 0 € 0,82%