Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal de Mercats i Consum de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Mercats i Consum de Lleida

Ingressos

|

Despeses

1.359.540 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 815.271 € 6 € 59,97%
Despeses corrents en béns i serveis 305.269 € 2 € 22,45%
Transferències corrents 109.000 € 1 € 8,02%
Inversions reals 120.000 € 1 € 8,83%
Actius financers 10.000 € 0 € 0,74%