Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal d'Educació de Lleida (IME) » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Educació de Lleida (IME)

Ingressos

|

Despeses

5.645.984 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 972.743 € 7 € 17,23%
Despeses corrents en béns i serveis 4.351.301 € 31 € 77,07%
Transferències corrents 312.940 € 2 € 5,54%
Inversions reals 9.000 € 0 € 0,16%