Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal d'Educació de Lleida (IME) » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Educació de Lleida (IME)

Ingressos

|

Despeses

5.798.177 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.002.342 € 7 € 17,29%
Despeses corrents en béns i serveis 4.469.335 € 32 € 77,08%
Transferències corrents 317.500 € 2 € 5,48%
Inversions reals 9.000 € 0 € 0,16%