Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal d'Acció Esportiva de Lleida (IMAE) » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Acció Esportiva de Lleida (IMAE)

Ingressos

|

Despeses

2.974.226 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.893.539 € 14 € 63,66%
Despeses corrents en béns i serveis 1.073.688 € 8 € 36,10%
Inversions reals 7.000 € 0 € 0,24%