Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal d'Acció Cultural de Lleida (IMAC) » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Acció Cultural de Lleida (IMAC)

Ingressos

|

Despeses

5.545.947 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.380.595 € 10 € 24,89%
Despeses corrents en béns i serveis 3.610.486 € 26 € 65,10%
Transferències corrents 528.666 € 4 € 9,53%
Inversions reals 14.200 € 0 € 0,26%
Actius financers 12.000 € 0 € 0,22%