Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal d'Acció Cultural de Lleida (IMAC) » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Acció Cultural de Lleida (IMAC)

Ingressos

|

Despeses

6.459.023 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.380.595 € 10 € 21,37%
Despeses corrents en béns i serveis 4.180.435 € 30 € 64,72%
Transferències corrents 814.993 € 6 € 12,62%
Inversions reals 71.000 € 1 € 1,10%
Actius financers 12.000 € 0 € 0,19%