Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Centre d'Informàtica Municipal de Lleida (CIM) » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Centre d'Informàtica Municipal de Lleida (CIM)

Ingressos

|

Despeses

2.369.586 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.483.918 € 11 € 62,62%
Despeses corrents en béns i serveis 867.643 € 6 € 36,62%
Despeses financeres 2.000 € 0 € 0,08%
Transferències corrents 1.000 € 0 € 0,04%
Actius financers 15.025 € 0 € 0,63%