Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Centre d'Informàtica Municipal de Lleida (CIM) » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Centre d'Informàtica Municipal de Lleida (CIM)

Ingressos

|

Despeses

2.769.450 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.549.396 € 11 € 55,95%
Despeses corrents en béns i serveis 1.051.029 € 8 € 37,95%
Despeses financeres 2.000 € 0 € 0,07%
Transferències corrents 2.000 € 0 € 0,07%
Inversions reals 150.000 € 1 € 5,42%
Actius financers 15.025 € 0 € 0,54%