Inici > Pressupostos Municipals

Granollers / Patronat Col.legi Municipal d'EGB Salvador Llobet » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Patronat Col.legi Municipal d'EGB Salvador Llobet

Ingressos

|

Despeses

2.050.624 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.691.584 € 28 € 82,49%
Despeses corrents en béns i serveis 348.940 € 6 € 17,02%
Despeses financeres 1.500 € 0 € 0,07%
Transferències corrents 4.600 € 0 € 0,22%
Actius financers 4.000 € 0 € 0,20%